Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Zmiana terminu Konferencji - Zmysły, emocje i cielesność dziecka. Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Najczęstsze pytania

Czy w projekcie mogą wziąć udział dzieci starsze i młodzież?

Zapraszamy także do udziału w naszym projekcie dzieci starsze od 8 do 16 roku życia. Pragniemy jako realizatorzy projektu uzyskać możliwie najszersze dane o ilości dzieci dotkniętych obecnością deficytu w zakresie przetwarzania słuchowego. Pragniemy w przyszłości wdrażać wczesne działania profilaktyczne i budować bazę rehabilitacyjną. Po zakończeniu projektu będziemy w stanie oszacować skalę problemu APD u dzieci objętych edukacją. Dzięki realizacji tego projektu możemy wspólnie poprawić start edukacyjny naszych dzieci, a nawet wdrożyć nowe rozwiązania systemowe.

Kto jest upoważniony do kierowania dzieci na badanie Polskim Testem Zdaniowym dla Dzieci?

Na badania może kierować: lekarz, nauczyciel, terapeuta a nawet rodzic - zaniepokojony zaobserwowanymi u dziecka objawami wskazującymi na zaburzenia przetwarzania słuchowego . Skierowanie jest zaproszeniem dziecka na przeprowadzenie bezpłatnego badania diagnostycznego Polskim Testem Zdaniowym dla Dzieci.

Które dzieci mogą być kierowane na badanie Polskim Testem Zdaniowym dla Dzieci?

Badania będą wykonywane u dzieci w wieku od 6 do 16 lat.

Czy badanie Polskim Testem Zdaniowym dla Dzieci jest odpłatne?

Badania będą wykonywane bezpłatnie! Wyłącznie z zaproszeniem! Zaproszenie upoważnia do przeprowadzenia bezpłatnego badania z wykorzystaniem testu mowy utrudnionej PTZ-D.

Gdzie mogę zgłosić się z moim dzieckiem w celu przeprowadzenia Polskiego Testu Zdaniowego dla Dzieci?

Lista gabinetów uprawnionych do wykonywania bezpłatnego badania diagnostycznego Polskim Testem Zdaniowym dla Dzieci znajduje się na stronie internetowej FUNDACJI BONUM COMMUNE.

Co to znaczy zaburzenia przetwarzania słuchowego?

Zaburzone przetwarzania słuchowe rozpoznaje się u dzieci z prawidłowym słuchem. Deficyt ten w znaczny sposób może wpływać na umiejętność czytania, pisania, rozwoju mowy i kompetencji komunikacyjnych. Trudności te mogą wpływać na skuteczność uczenia się oraz stanowić źródło niepowodzeń szkolnych.

Jak objawiają się zaburzenia przetwarzania słuchowego u dziecka?