Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Zmiana terminu Konferencji - Zmysły, emocje i cielesność dziecka. Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Patronat

Patronat honorowy:

Koordynator Medyczny Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków Fundacji WOŚP

profesor dr hab. Witold Szyfter

Patronat naukowy:

Zakład Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor dr hab. Edward Ozimek - autor Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego

Patronat medyczno - merytoryczny:

Kierownik Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

dr hab. nauk med. Bożena Wiskirska – Woźnica

Honorowy patronat medyczno – merytoryczny

Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Poradnia Foniatryczno - Audiologiczna

dr nauk med. Andrzej Senderski