Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Zmiana terminu Konferencji - Zmysły, emocje i cielesność dziecka. Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Podziękowania

Składamy na ręce wszystkich zaangażowanych w realizację projektu osób serdeczne podziękowania. Dziękujemy za zaangażowanie i współpracę stanowiące trwały wkład w rozwój i popularyzowanie nowoczesnych form diagnozowania i wspomagania dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego - APD.

Szczególne miejsce w naszych sercach oddajemy naszemu mentorowi, którego wsparcie uczyniło możliwą ideę realizacji wspólnego projektu - Św. Pamięci Andrzejowi Konopce seniorowi.

W sposób szczególny dziękujemy obecnemu zarządowi firmy Oticon oraz firmy ACS Słuchmed. Państwa otwartość i wizjonerstwo pozwoliło skutecznie współpracować w projekcie i każdej ze stron osiągać satysfakcjonujące rezultaty.

Dziękujemy wszystkim dyrektorom regionów ACS Słuchmed realizującym działania, za otwartość na współpracę, wsparcie, zaangażowanie i wszelką świadczoną pomoc.

Szczególne słowa uznania i podziękowania składamy na ręce pracowników oddziałów ACS Słuchmed wykonujących badania na terenie całej Polski.

Dziękujemy bardzo serdecznie zespołowi informatyków ACS Słuchmed. Państwa wiedza i tempo działania niejednokrotnie stanowiły o powodzeniu realizowanych działań.

Dziękujemy również pracownikom centrali ACS Słuchmed za uprzejmość, profesjonalizm, tempo pracy i serdeczność.

Z wyrazami szacunku Grono Fundatorów i Zarząd Fundacji Bonum Commune

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom naszego Projektu.

Rodzicom dzieci z deficytami rozwojowymi, którzy wyrazili zgodę na uczestnictwo w Projekcie – wykonanie diagnostyki i podjęcie terapii w zaangażowanych placówkach.

Terapeutom i pedagogom prowadzącym terapię dzieci w poradniach, ośrodkach, szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski.

Koordynacja działań diagnostycznych i terapeutycznych pozwala na oszacowanie ilości dzieci z deficytami, oraz skuteczności i tempa terapii deficytów w zakresie przetwarzania słuchowego.

Dzięki zaangażowaniu tak wielu osób, którym leży na sercu dobro dzieci udało nam się stworzyć potężną bazę wyników, które przyczynią się do statystycznego oszacowania skali problemu APD w Polsce. Wczesne rozpoznawanie problemu, umożliwia wspieranie dzieci z deficytami w zakresie Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego. A w konsekwencji wspieranie dzieci w ich rozwoju, przeciwdziałanie porażkom szkolnym i problemom emocjonalnym.

Opracowanie tych wyników będzie poważnym argumentem i pozwoli wdrożyć nowoczesne rozwiązania umożliwiające kompleksowe wspieranie rozwoju dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego.

Zgromadzenie Fundatorów:

Komisja Rewizyjna:

Zarząd Fundacji: