Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Polskie pediatryczne testy zdaniowe dla dzieci profesora Edwarda Ozimka – wkrótce dostępne

Diagnostyka, terapia i edukacja dzieci z zaburzeniami oraz wadami słuchu

Bardzo serdecznie zapraszamy na konferencję:

Diagnostyka, terapia i edukacja dzieci z zaburzeniami oraz wadami słuchu – „Podróż do Integracji Społecznej” - interdyscyplinarna konferencja szkoleniowa, 28.09.2013 - Wrocław.

Konferencja pod Honorowym Patronatem

Profesora dr hab. Witolda Szyftera

oraz

Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Program konferencji

Konferencja w swej idei przedstawi problem dzieci z zaburzeniami i wadami słuchu. Za cel stawia sobie zapoznanie grona specjalistów: logopedów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz innych zaproszonych gości, którym leży na sercu dobro dziecka, z bieżącym stanem wiedzy, dotyczącym problemów związanych ze słuchem. Interdyscyplinarny zespół wykładowców pozwoli wiedzę usystematyzować oraz opracować i przygotować do wdrożenia rozwiązań, które pozwolą systemowo wspierać rozwój słuchowy dzieci w trosce o nasze wspólne dobro.

Organizatorem Konferencji jest

FUNDACJA BONUM COMMUNE, która od 2002 roku działa na rzecz dobra wspólnego

oraz

Dolnośląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu SONORUS

oraz

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego BĄDŹ SOBĄ

mgr Karolina Zienkiewicz - Prezes FUNDACJI BONUM COMMUNE

mgr Katarzyna Wojnarowska – Wiceprezes FUNDACJI BONUM COMMUNE