Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Zmiana terminu Konferencji - Zmysły, emocje i cielesność dziecka. Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Misja fundacji

Troska o dobro wspólne wyznacza kierunki naszych działań.

Jednoczymy ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności. Zmierzamy do wzrostu dobrobytu - stanu dóbr materialno - kulturalnych oraz usług gospodarczych dzielonych według zasad sprawiedliwości, zaspokajających materialne i duchowe potrzeby społeczeństwa, dotyczące oświaty i wychowania, kultury i sztuki, warunków zdrowotnych, demograficznych, środków żywienia, warunków pracy i zatrudnienia, konsumpcji, warunków mieszkaniowych, odpoczynku i rozrywki.

Fundatorzy Fundacji