Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Zmiana terminu Konferencji - Zmysły, emocje i cielesność dziecka. Kliknij aby dowiedzieć się więcej

I Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa - Zmysły, emocje i cielesność dziecka - harmonogram

Uwaga!. W związku zagrożeniem epidemiologicznym termin konferencji zostanie zmieniony, a zapisy wstrzymane. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej

9.00-9.15
Rozpoczęcie konferencji
9.15-10.15
Zmysły: Sluch
Na czym polegają deficyty funkcji słuchowych i zaburzenia przetwarzania słuchowego? Czym jest nadwrażliwość słuchowa? Jak pracować w domu i w szkole, aby pomóc dzieciom z zaburzeniami funkcji słuchowych?
Karolina Zienkiewicz
pedagog, neuroterapeuta. Specjalistka w zakresie diagnostyki audiologicznej oraz diagnostyki i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego. Terapeutka metody EEG Biofeedback I° i II°, metody Warnkego, metody TRT, Neuroflow, terapii pedagogicznej i treningu słuchowego. Szkoleniowiec i praktyk Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PPTZ-D. Od 2012 roku prezes Fundacji BONUM COMMUNE.
10-15-10.30
Przerwa 15 min.
10.30-11.30
Funkcje Poznawcze: Uwaga
Na czym polegają zaburzenia koncentracji uwagi? Jak wysokie technologie wpływają na funkcje poznawcze? Jak pracować z dziećmi z zaburzeniami koncentracji uwagi? Na czym polega terapia zaburzeń koncentracji uwagi?
Kamila Froń
psycholog, wykładowca akademicki, terapeuta Biofeedback. Specjalizuje się w dziedzinie samoregulacji i technik Biofeedback i Neurofeedback. Prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniach koncentracji uwagi i funkcji poznawczych. Współtworzy i bada narzędzia terapeutyczne integrujące techniki relaksacyjne i Biofeedback z wirtualną rzeczywistością.
11.30-11.45
Przerwa 15 min.
11.45-12.45
Zmysły: Wzrok
Co oznacza termin wada wzroku?
Czym są zaburzenia percepcji wzrokowej? Jakie dają objawy i jakie rodzą konsekwencje? Jak je diagnozować? Jakie formy wsparcia można zastosować?
Anna Jarosz
optometrysta, rehabilitant wzroku osób słabowidzących. Pracuje jako terapeuta wzroku z dorosłymi, młodzieżą, dziećmi oraz niemowlętami. Specjalizuje się w zaburzeniach funkcji wzrokowych wynikających z dysfunkcji akomodacji, konwergencji, nieprawidłowego widzenia obuocznego i niedowidzenia oraz problemami wzrokowymi w specyficznych trudnościach w nauce.
12.45-13.00
Przerwa 15 min.
13.00-14.00
Motoryka
Ontogeneza motoryczna i jej uwarunkowania.
Jakie konsekwencje dla rozwoju dziecka niesie ze sobą zaburzenie funkcji motorycznych? Jak je diagnozować? Z jakich innych form terapii może skorzystać dziecko z takim problemem?
dr n. med. Bożena Dołyk
neurolog, pediatra. Pracuje jako neurolog dziecięcy zajmując się przede wszystkim zagadnieniami neurorozwojowymi. Ukończyła kurs metody Prechtla, warsztaty terapii powięziowej, czaszkowo-krzyżowej, integracji sensorycznej, psychomotoryki, szkolenie na temat diagnostyki rozwoju psychicznego niemowląt wg koncepcji IntraAct Plus. Bierze udział w konferencjach neurologicznych, rehabilitacyjnych i z zakresu psychiatrii. Posiada uprawnienia nauczycielskie z zakresu diagnostyki metodą Vojty. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych.
14.00-14.30
Przerwa 30 min.
13.00-14.00
Emocje i Cielesność Dziecka: Trauma Rozwojowa
Jak doświadczenia skrajnego stresu wpływają na rozwój dziecka oraz naukę regulacji emocji i pobudzenia w układzie nerwowym?
Jak trauma osadza się w cielesności człowieka? Jakie są współczesne kierunki terapii traumy rozwojowej?
dr Marta Kochan-Wójcik
psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia oraz kierownik Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego w Instytucie Psychologii UWr. Naukowo i dydaktycznie zajmuje się psychologią cielesności, psychologią rodziny oraz pomocą psychologiczną. Współpracuje z instytucjami edukacyjnymi oraz ośrodkami pomocy społecznej prowadząc szkolenia i superwizje. W praktyce terapeutycznej specjalizuje się w pracy z parami i osobami doświadczającymi konsekwencji traum rozwojowych.
15.30-15.45
Przerwa 15 min.
15.45-17.00
Panel dyskusyjny
Dyskusja o całościowym postrzeganiu dziecka i współpracy specjalistów z nim pracujących. Postulaty i refleksje końcowe. Pytania od uczestników. Podsumowanie konferencji.
  • dr hab. Alicja Senejko, Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski
  • doc. dr Alina Czapiga, Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski
  • dr Marta Kochan-Wójcik, Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Karolina Zienkiewicz, Fundacja BONUM COMMUNE
Prowadzenie: mgr Agnieszka Aleksandrowicz