Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Polskie pediatryczne testy zdaniowe dla dzieci profesora Edwarda Ozimka – wkrótce dostępne

Konferencja PTZ-D 2017

Bardzo serdecznie zapraszamy na konferencję:

„Projekt badań pilotażowych dzieci od 6 do 16 roku życia z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ–D” - etap II

Zastosowanie testu PTZ-D w diagnostyce i terapii zaburzeń słuchu oraz zaburzeń przetwarzania słuchowego - INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA SZKOLENIOWA - 31.03.2017 – POZNAŃ

Aula Auditorium Maximum
Sala Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 85

Konferencja pod Honorowym Patronatem

Profesora dr hab. Witolda Szyftera

Konferencja w swej idei przedstawi problem dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Za cel stawia sobie zapoznanie grona specjalistów: logopedów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz innych zaproszonych gości, którym leży na sercu dobro dziecka, z bieżącym stanem wiedzy, dotyczącym problemów związanych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Jednocześnie podczas konferencji zostaną podsumowane i omówione wyniki uzyskane w I etapie projektu badań przesiewowych (1.10.2015 -31.12.2016).

Interdyscyplinarny zespół wykładowców pozwoli wiedzę usystematyzować oraz opracować i przygotować do wdrożenia rozwiązania, które pozwolą systemowo wspierać rozwój słuchowy dzieci w trosce o nasze wspólne dobro.

Organizatorem Konferencji jest

FUNDACJA BONUM COMMUNE, która od 2002 roku działa na rzecz dobra wspólnego

oraz

Dolnośląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu SONORUS

oraz

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego BĄDŹ SOBĄ

Sponsorzy Konferencji:

Logo sponsora - firmy MedelLogo sponsora - firmy PhonakLogo sponsora - firmy Interton

mgr Karolina Zienkiewicz - Prezes FUNDACJI BONUM COMMUNE

mgr Katarzyna Wojnarowska – Wiceprezes FUNDACJI BONUM COMMUNE