Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Zmiana terminu Konferencji - Zmysły, emocje i cielesność dziecka. Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Konferencje

Zakończone:

I Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa - Zmysły, emocje i cielesność dziecka

Uwaga!. W związku zagrożeniem epidemiologicznym termin konferencji zostanie zmieniony, a zapisy wstrzymane. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej

Diagnostyka i terapia zaburzeń funkcji słuchowych, wzrokowych, poznawczych, motorycznych i emocjonalnych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Stale przybywa eksperckiej wiedzy na temat rozwoju dzieci i młodzieży.

Dysponujemy nowymi teoriami, wynikami badań i technologiami, które pomagają w diagnozie i terapii zaburzeń.

Stale też przybywa dzieci, które potrzebują specjalistycznego wsparcia. Intuicyjna i ogólna wiedza świadomych swojej roli rodziców, a nawet nauczycieli nie jest już wystarczająca, aby wspierać uczniów w edukacji wymagającej przyswojenia wielu informacji w dużym tempie i wieloosobowej grupie.

A kiedy pojawią się dodatkowe trudności rodzinne lub emocjonalne, sytuacja dziecka jeszcze się pogarsza. Rodzica kieruje się po specjalistyczną pomoc, ale właściwie jaką?

Rzeczywistość pokazuje, że mija wiele czasu i potrzeba sporego uporu opiekuna, aby dla dziecka znaleźć odpowiednie specjalistyczne wsparcie.

Wyszkoleni i doświadczeni terapeuci działając na swoich polach także sygnalizują problemy w integracji podejmowanych w swoim środowisku działań.

W efekcie dzieci trafiają do ich praktyk na tyle późno, że trzeba radzić sobie nie tylko z problemem źródłowym, ale i jego następstwami (te bywają co najmniej równie poważne).

Wychodząc naprzeciw powyższym problemom chcemy zaproponować cykl konferencji szkoleniowych, popularyzujących ekspercką wiedzę na temat uwarunkowań, diagnostyki i terapii zaburzeń funkcji poznawczych, motorycznych i emocjonalnych u dzieci w wielu przedszkolnym i szkolnym.

Zastosowanie testu PTZ-D w diagnostyce i terapii zaburzeń słuchu oraz zaburzeń przetwarzania słuchowego

Konferencja w swej idei przedstawi problem dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Za cel stawia sobie zapoznanie grona specjalistów: logopedów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz innych zaproszonych gości, którym leży na sercu dobro dziecka, z bieżącym stanem wiedzy, dotyczącym problemów związanych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Jednocześnie podczas konferencji zostaną podsumowane i omówione wyniki uzyskane w I etapie projektu badań przesiewowych (1.10.2015 -31.12.2016).
Interdyscyplinarny zespół wykładowców pozwoli wiedzę usystematyzować oraz opracować i przygotować do wdrożenia rozwiązania, które pozwolą systemowo wspierać rozwój słuchowy dzieci w trosce o nasze wspólne dobro.

Projekt badań przesiewowych dzieci 6 i 7 letnich z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ – D prof. Edwarda Ozimka

Konferencja w swej idei przedstawi problem dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Za cel stawia sobie zapoznanie grona specjalistów: logopedów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz innych zaproszonych gości, którym leży na sercu dobro dziecka, z bieżącym stanem wiedzy, dotyczącym problemów związanych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Jednocześnie podczas konferencji zostaną podsumowane i omówione wyniki uzyskane w I etapie projektu badań przesiewowych (1.10.2014 -31.10.2015).
Interdyscyplinarny zespół wykładowców pozwoli wiedzę usystematyzować oraz opracować i przygotować do wdrożenia rozwiązania, które pozwolą systemowo wspierać rozwój słuchowy dzieci w trosce o nasze wspólne dobro.

Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Temat konferencji oraz potrzeba popularyzowania tematu zaburzeń przetwarzania słuchowego jest konsekwencją rosnącego zapotrzebowania ze strony terapeutów na wiedzę z tego zakresu, które to wynika z rosnącej ilości dzieci z problemami zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD.

Diagnostyka, terapia i edukacja dzieci z zaburzeniami oraz wadami słuchu - "Podróż do integracji społecznej"

Konferencja w swej idei przedstawi problem dzieci z zaburzeniami i wadami słuchu. Za cel stawia sobie zapoznanie grona specjalistów: logopedów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz innych zaproszonych gości, którym leży na sercu dobro dziecka, z bieżącym stanem wiedzy, dotyczącym problemów związanych ze słuchem.
Interdyscyplinarny zespół wykładowców pozwoli wiedzę usystematyzować oraz opracować i przygotować do wdrożenia rozwiązań, które pozwolą systemowo wspierać rozwój słuchowy dzieci w trosce o nasze wspólne dobro.

Stan słuchu u małych dzieci – na podstawie wyników badań profilaktycznych przeprowadzonych u dzieci uczęszczających do kaliskich żłobków

Konferencja w swej idei przedstawi bieżący problem dotyczący stanu słuchu u kaliskich dzieci. Za cel stawia sobie zapoznanie grona specjalistów: naukowców, lekarzy, nauczycieli i pedagogów oraz innych zaproszonych gości, którym leży na sercu dobro dziecka, ze stanem słuchu u małych dzieci w rejonie Kalisza.