Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Polskie pediatryczne testy zdaniowe dla dzieci profesora Edwarda Ozimka – wkrótce dostępne

Konferencje

Zakończone:

Zastosowanie testu PTZ-D w diagnostyce i terapii zaburzeń słuchu oraz zaburzeń przetwarzania słuchowego

Konferencja w swej idei przedstawi problem dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Za cel stawia sobie zapoznanie grona specjalistów: logopedów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz innych zaproszonych gości, którym leży na sercu dobro dziecka, z bieżącym stanem wiedzy, dotyczącym problemów związanych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Jednocześnie podczas konferencji zostaną podsumowane i omówione wyniki uzyskane w I etapie projektu badań przesiewowych (1.10.2015 -31.12.2016).
Interdyscyplinarny zespół wykładowców pozwoli wiedzę usystematyzować oraz opracować i przygotować do wdrożenia rozwiązania, które pozwolą systemowo wspierać rozwój słuchowy dzieci w trosce o nasze wspólne dobro.

Projekt badań przesiewowych dzieci 6 i 7 letnich z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ – D prof. Edwarda Ozimka

Konferencja w swej idei przedstawi problem dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Za cel stawia sobie zapoznanie grona specjalistów: logopedów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz innych zaproszonych gości, którym leży na sercu dobro dziecka, z bieżącym stanem wiedzy, dotyczącym problemów związanych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Jednocześnie podczas konferencji zostaną podsumowane i omówione wyniki uzyskane w I etapie projektu badań przesiewowych (1.10.2014 -31.10.2015).
Interdyscyplinarny zespół wykładowców pozwoli wiedzę usystematyzować oraz opracować i przygotować do wdrożenia rozwiązania, które pozwolą systemowo wspierać rozwój słuchowy dzieci w trosce o nasze wspólne dobro.

Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Temat konferencji oraz potrzeba popularyzowania tematu zaburzeń przetwarzania słuchowego jest konsekwencją rosnącego zapotrzebowania ze strony terapeutów na wiedzę z tego zakresu, które to wynika z rosnącej ilości dzieci z problemami zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD.

Diagnostyka, terapia i edukacja dzieci z zaburzeniami oraz wadami słuchu - "Podróż do integracji społecznej"

Konferencja w swej idei przedstawi problem dzieci z zaburzeniami i wadami słuchu. Za cel stawia sobie zapoznanie grona specjalistów: logopedów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz innych zaproszonych gości, którym leży na sercu dobro dziecka, z bieżącym stanem wiedzy, dotyczącym problemów związanych ze słuchem.
Interdyscyplinarny zespół wykładowców pozwoli wiedzę usystematyzować oraz opracować i przygotować do wdrożenia rozwiązań, które pozwolą systemowo wspierać rozwój słuchowy dzieci w trosce o nasze wspólne dobro.

Stan słuchu u małych dzieci – na podstawie wyników badań profilaktycznych przeprowadzonych u dzieci uczęszczających do kaliskich żłobków

Konferencja w swej idei przedstawi bieżący problem dotyczący stanu słuchu u kaliskich dzieci. Za cel stawia sobie zapoznanie grona specjalistów: naukowców, lekarzy, nauczycieli i pedagogów oraz innych zaproszonych gości, którym leży na sercu dobro dziecka, ze stanem słuchu u małych dzieci w rejonie Kalisza.