Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Zmiana terminu Konferencji - Zmysły, emocje i cielesność dziecka. Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Kronika - rok 2002

Na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów, zatwierdzono plan działania Fundacji na najbliższe lata i wybrano prezesa Zarządu Fundacji, którym został prof. dr hab. Edward Ozimek. Siedzibą Fundacji stał się dom jednego z fundatorów zlokalizowany w Poznaniu przy ul. W. Trąmpczyńskiego 44 - udostępniony nieodpłatnie na cele Fundacji. Następnie siedziba została przeniesiona na ul. W. Kozłowskiego 5.

W pierwszej siedzibie Fundacji utworzono (we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Poznania) Ośrodek Wychowawczo - Terapeutyczny ze świetlicami: środowiskową i socjoterapeutyczną, powołując dr Iwonę Roszkiewicz na stanowisko kierownika. Działalność Ośrodka obejmowała:

Celem tej działalności było wzbogacanie wiedzy o naturze człowieka i prawdy o świecie oraz przygotowanie do życia opartego o zasady etyczne.