Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Zmiana terminu Konferencji - Zmysły, emocje i cielesność dziecka. Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Kronika - rok 2006

Wydano pracę zbiorową (monografię) pt. „Zdrowie - dobro wspólne”, pod redakcją E. Ozimka, stanowiącą zbiór referatów wygłoszonych na konferencji, zorganizowanej w 2005 r. Monografia składa się z trzech części omawiających kolejno wybrane zagadnienia z zakresu zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego. W monografii podkreślono, że zagrożenia zdrowia człowieka są w większości wytworem jego działalności i wynikają z ogromnego rozwoju i postępu naukowo – technicznego w ostatnich dziesięcioleciach. Stwierdzono, że wielowymiarowy charakter zdrowia wymaga integralnego potraktowania uwzględniającego wszystkie jego aspekty w sferze fizycznej, psychicznej i duchowej oraz pełnego zaangażowania różnych środowisk społecznych.

Wydano pracę zbiorową pt. „Wychowanie do miłości” - cz. III (dla szkół ponadgimnazjalnych), pod redakcją A. Urbaniaka, przeznaczoną głównie dla nauczycieli i wychowawców. „Wychowanie do miłości” - cz. I (dla szkół podstawowych) i „Wychowanie do miłości” - cz. II (dla gimnazjów), ukazały się pod redakcją E. Ozimek w 2001 i 2002 r. Praca (część III) zawiera konkretne scenariusze zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych, wspierające procesy wychowawcze oraz zajęcia profilaktyczno – edukacyjne. Podzielona jest ona na trzy sekcje. Sekcja pierwsza podejmuje próbę odpowiedzi na niektóre pytania takie, jak: co jest sensem życia?, jak komunikować się z drugim człowiekiem? jak rozumieć i osiągnąć miłość dojrzałą?. Sekcja druga poświęcona jest problematyce płodności oraz wybranym zagadnieniom związanym z aborcją i antykoncepcją. Sekcja trzecia dotyczy problematyki małżeństwa i rodziny. Opracowane scenariusze umożliwiają nauczycielom w sposób twórczy, aktywny i inspirujący pobudzić ucznia do myślenia i refleksji nad różnymi pytaniami nurtującymi młodego człowieka.

W 2006 r. zmarła śp. mgr Ewa Ozimek, główna inicjatorka i założycielka Fundacji BONUM COMMUNE. Była Ona znakomitą nauczycielką i wychowawczynią młodzieży, organizatorką wielu konferencji, kursów i warsztatów szkoleniowych z zakresu profilaktyki oraz promocji zdrowia. Pod jej redakcją ukazało się kilka książek i wiele artykułów na temat programów nauczania i wychowania prorodzinnego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Była Osobą o wielkiej wrażliwości na potrzeby innych, niestrudzoną w obronie godności człowieka i jego podstawowych praw, a zwłaszcza prawa do życia każdej istoty ludzkiej od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Emanowała wielką serdecznością i niezwykłą energią oraz pomysłowością, inspirując wielu ludzi do aktywnego i owocnego działania. Pragniemy, aby pozostała w naszych sercach aż poza próg czasu.

Edward Ozimek