Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Zmiana terminu Konferencji - Zmysły, emocje i cielesność dziecka. Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Kronika - rok 2010

Dnia 17 kwietnia 2010 r. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów, podczas którego dotychczasowy prezes Fundacji prof. dr hab. Edward Ozimek poprosił członków Zgromadzenia o przyjęcie jego rezygnacji ze stanowiska prezesa. Prof. E. Ozimek uzasadnił swoją decyzję dużym w ostatnim czasie zaangażowaniem w prace badawcze i dydaktyczne prowadzone w Instytucie Akustyki UAM. Zgromadzenie Fundatorów przychyliło się do prośby dotychczasowego prezesa, wyrażając mu podziękowanie za dotychczasową, 8 letnią pracę na tym stanowisku. Nowym prezesem Fundacji został wybrany dr Andrzej Szydlak.

Kontynuowano działalność statutową w zakresie wspierania procesów wychowawczych oraz zajęć profilaktyczno - dydaktycznych wspomagających dzieci i młodzież oraz przeciwdziałania różnym formom wykluczenia społecznego. Na kolejnych posiedzeniach Zgromadzenia Fundatorów dyskutowano nad wynikami dotychczasowej działalności Fundacji i wypracowywano nowe kierunki jej działania.