Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Polskie pediatryczne testy zdaniowe dla dzieci profesora Edwarda Ozimka – wkrótce dostępne

Kronika - rok 2011

Kontynuowano działalność statutową w zakresie wspierania procesów wychowawczych oraz zajęć profilaktyczno - dydaktycznych wspomagających dzieci i młodzież oraz przeciwdziałania różnym formom wykluczenia społecznego. Na kolejnych posiedzeniach Zgromadzenia Fundatorów dyskutowano nad wynikami dotychczasowej działalności Fundacji i wypracowywano nowe kierunki jej działania.