Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Zmiana terminu Konferencji - Zmysły, emocje i cielesność dziecka. Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Kronika - rok 2012

Dnia 28 lipca 2012 r. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów, na którym dotychczasowy prezes Fundacji dr A. Szydlak poprosił członków Zgromadzenia o przyjęcie jego rezygnacji ze stanowiska prezesa. Nowym prezesem Fundacji została wybrana mgr Karolina Zienkiewicz, która przedstawiła Plan działań Fundacji „Bonum Commune”.

24.11.2012, w sobotę, w Sali Recepcyjnej kaliskiego Ratusza odbyła się konferencja pt. : „Stan słuchu małych dzieci – na podstawie wyników badań profilaktycznych przeprowadzonych u dzieci uczęszczających do kaliskich żłobków - konferencja interdyscyplinarna”.

Konferencja została zorganizowana przez Fundację BONUM COMMUNE, która połączyła to uroczyste spotkanie z jubileuszem 10 - lecia działalności na rzecz dobra wspólnego. Zebranych gości zapoznano z obszarem działań Fundacji BONUM COMMUNE oraz jej kroniką i kierunkami rozwoju.

Kolejne prezentacje przedstawione podczas konferencji dotyczyły obszarów diagnozy i terapii zaburzeń słuchu u dzieci. Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym, który wzbudził duże zainteresowanie zgromadzonych. Przedyskutowano bieżącą sytuację w placówkach medycznych i edukacyjnych. Pojawiały się także konkretne postulaty wnoszące o: ścisłą współpracę między nauczycielami - pedagogami, a lekarzami na rzecz dobra dzieci. Zrodził się pomysł wprowadzenia do bilansów pediatrycznych – badań akumetrycznych słuchu - wniosek ten został zgłoszony przez Panią prof. Bożenę Wiskirską - Woźnicę. Pojawiła się także propozycja szerzenia wiedzy na temat czynników ryzyka oraz konsekwencji zaburzeń słuchu i opóźnienia rozwoju mowy u małych dzieci, wśród ich rodziców. Zgłoszono również bardzo ważny wniosek, dotyczący możliwości wprowadzenia działań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka z wadą słuchu na terenie Miasta Kalisza.