Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Zmiana terminu Konferencji - Zmysły, emocje i cielesność dziecka. Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Kronika - rok 2013

28.09.2013, w sobotę, w Sali Konferencyjnej biurowca przy ul. Strzegomskiej 138 we Wrocławiu, odbyła się interdyscyplinarna konferencja szkoleniowa pt.: DIAGNOSTYKA, TERAPIA I EDUKACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI ORAZ WADAMI SŁUCHU – „PODRÓŻ DO INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”.

Konferencja została zorganizowana przez Fundację BONUM COMMUNE, Dolnośląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu SONORUS oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego BĄDŹ SOBĄ.

Konferencja w swoich założeniach skierowana była do grona specjalistów: logopedów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz innych zaproszonych gości, którym leży na sercu dobro dziecka. Zadaniem jej było zapoznanie specjalistów z bieżącym stanem wiedzy, dotyczącym problemów związanych ze słuchem.

Kolejne prezentacje przedstawione podczas konferencji dotyczyły obszarów diagnozy, terapii i edukacji dzieci z zaburzeniami oraz wadami słuchu.

Zaproszeni do udziału prelegenci: mgr Grażyna Greczka – przedstawiciel Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, lek. med. Urszula Wierzchaczewska, dr n. med. Tomasz Zatoński, dr n. med. Marzanna Radziszewska-Konopka, mgr Karolina Zienkiewicz wygłosili referaty dotyczące problematyki zaburzeń i wad słuchu u dzieci, diagnozowania ich oraz wspierania rozwoju dzieci.

Reprezentujące Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG we Wrocławiu, panie: mgr Katarzyna Wojnarowska – logopeda wczesnej interwencji oraz mgr Alina Butkiewicz - logopeda wczesnokliniczny, przedstawiły założenia wczesnej interwencji terapeutycznej u dzieci z wadami słuchu oraz metody pracy z tymi dziećmi.

Mgr Ewa Kardasiewicz i mgr Daniela Colonna-Kasjan reprezentujące Szkołę Podstawową nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi we Wrocławiu, mgr Magdalena Wargin i mgr Dagmara Kraus reprezentujące Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu oraz mgr Elżbieta Fedunik - dyrektor Terapeutycznej Szkoły Podstawowej nr 119 we Wrocławiu, zaprezentowały ukierunkowane na pomoc dzieciom z zaburzeniami i wadami słuchu, wrocławskie placówki oświatowe.

Wspólna akcja Humanitarium, Fundacji Bonum Commune i Stowarzyszenia SONORUS.

W ramach akcji „listopad z profilaktyką słuchu” wrocławskie Humanitarium zapraszało wszystkich rodziców z dziećmi na badania słuchu oraz konsultacje laryngologiczne i logopedyczne. W dniach 16, 23 i 30 listopada 2013 r. badania te będą dodatkową atrakcją towarzyszącą wystawie „Play the Music – od fizyki do muzyki”. W trakcie badań diagnostycznych, wykonane zostanie badanie tympanometryczne oraz badanie metodą otoemisji wywołanej. Są to specjalistyczne badania audiologiczne dające szeroką możliwość diagnostyki w zakresie wad zaburzeń słuchu. Badania wykonywane przy pomocy najnowszego aparatu Titan są nieinwazyjne i niebolesne. Wszyscy otrzymali wynik, który były skonsultowane na miejscu ze specjalistą. W trakcie badań rodzice mogli zasięgnąć także opinii i porady studentów Koła Naukowego Otolaryngologicznego przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.