Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Zmiana terminu Konferencji - Zmysły, emocje i cielesność dziecka. Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Publikacje dostępne w Fundacji Bonum Commune

  1. Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym, środowiskowym i społecznym, pod redakcją: A. Obrębowskiego i E. Ozimka – Poznań 2004
  2. Zdrowie – dobro wspólne, pod redakcją E. Ozimka – Poznań 2006
  3. Wychowanie do miłości – scenariusze lekcji dla szkół ponadpodstawowych, pod redakcją Andrzeja Urbaniaka – Poznań 2006