Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Zmiana terminu Konferencji - Zmysły, emocje i cielesność dziecka. Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Publikacje wydane pod egidą Fundacji

Materiały z konferencji:

 1. Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym, środowiskowym i społecznym, pod redakcją: A. Obrębowskiego i E. Ozimka – Poznań 2004
 2. Zdrowie – dobro wspólne, pod redakcją E. Ozimka – Poznań 2006

Książki i podręczniki:

 1. Wychowanie do miłości – scenariusze lekcji dla szkoły podstawowej, pod redakcją Ewy Ozimek – Poznań 2001
 2. Wychowanie do miłości – scenariusze lekcji dla gimnazjum, pod redakcją Ewy Ozimek – Poznań 2002
 3. Wychowanie do miłości – scenariusze lekcji dla szkół ponadpodstawowych, pod redakcją Andrzeja Urbaniaka – Poznań 2006

Programy nauczania:

 1. E. Ozimek, D. Jackowiak, Wychowanie do życia w rodzinie, Program nauczania dla klas gimnazjalnych – Poznań 1999
 2. E. Ozimek, Wychowanie do życia w rodzinie, Program nauczania dla szkoły podstawowej – Poznań 2000
 3. I. Nowak, Wychowanie do życia w rodzinie, Program nauczania dla klas gimnazjalnych szkoły specjalnej – Poznań 2000
 4. I. Nowak, Wychowanie do życia w rodzinie, Program nauczania dla szkoły specjalnej – Poznań 2003
 5. A. Biela, Uczenie się rynku kapitałowego, Program edukacyjny dla gimnazjum – Poznań 2002

Publikacje z inspiracji Ewy Ozimek:

 1. Wychowanie – potrzeba dziecka – zadanie domu i rodziny, pod redakcją Ewy Ozimek – Poznań 1999
 2. Jak wychowywać, pod redakcją Ewy Ozimek – Poznań 1999
 3. Wychowując, mówmy jednym głosem, pod redakcją Krystyny Szablak – Poznań 1998
 4. A. Urbaniak, Wspólna troska – wychowanie do miłości w domu i szkole – Poznań 2001