Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Polskie pediatryczne testy zdaniowe dla dzieci profesora Edwarda Ozimka – wkrótce dostępne

Fundacja Bonum Commune bardzo serdecznie zaprasza na warsztaty szkoleniowe:

Diagnostyka w kierunku APD testem PTZ-D

W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2016 r., diagnostyki w kierunku APD wykonywanej przez pracowników ACS SŁUCHMED - w ramach „Projektu badań pilotażowych dzieci od 6 do 16 roku życia z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ-D” zapraszamy zainteresowanych terapeutów posiadających licencję na użytkowanie Testu PTZ-D na uzupełniające szkolenie dotyczące wykonywania diagnostyki w kierunku APD.

Zgodnie z zawartą z Państwem umową, termin korzystania z bezpłatnej wersji oprogramowania kończy się z dniem 31.10.2017. Planuje się, że po 31.10.2017 obowiązywać będą nowe zasady użytkowania Testu PTZ-D. Test ten, zmodyfikowany w kilku punktach, można będzie nadal użytkować po wykupieniu licencji. Dla osób, które już użytkują Test w ramach Projektu przewidziany jest rabat w wysokości wniesionej opłaty za szkolenie dotyczące obsługi Testu (diagnostyki i terapii). Na zakup tej licencji udzielony będzie również rabat, którego wysokość zależeć będzie od liczby zakupionych licencji.

Program szkolenia:

Prowadzący: mgr Karolina Zienkiewicz – pedagog, neuroterapeuta, dyplomowany protetyk słuchu oraz mgr Katarzyna Wojnarowska – psycholog, logopeda wczesnej interwencji.

Ilość godzin: 5 godz. dydaktycznych (zajęcia warsztatowe).

Koszt szkolenia: 200,00 zł od osoby (przerwa kawowa w cenie szkolenia).

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.