Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Polskie pediatryczne testy zdaniowe dla dzieci profesora Edwarda Ozimka – wkrótce dostępne

Fundacja Bonum Commune bardzo serdecznie zaprasza na warsztaty szkoleniowe:

Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży – następstwa - diagnostyka i planowanie terapii - etap II

Prowadzący: mgr Karolina Zienkiewicz – pedagog, neuroterapeuta, dyplomowany protetyk słuchu

oraz

mgr Katarzyna Wojnarowska – psycholog, logopeda wczesnej interwencji.

Ilość godzin: 4 godz. dydaktyczne (zajęcia warsztatowe); 10.00 - 14.00

Liczba uczestników: do 20 osób

Koszt szkolenia: 200,00 zł od osoby

Odbiorcy: logopedzi, pedagodzy i psycholodzy, terapeuci słuchu i mowy.