Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Polskie pediatryczne testy zdaniowe dla dzieci profesora Edwarda Ozimka – wkrótce dostępne

Zakończone szkolenia organizowane przez fundację Bonum Commune

Data rozpoczęciaData zakończeniaTytuł
Diagnostyka w kierunku APD testem PTZ-D
Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży – następstwa - diagnostyka i planowanie terapii - etap I i II
Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży – następstwa - diagnostyka i planowanie terapii - etap II
Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży – następstwa - diagnostyka i planowanie terapii - etap I