Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Polskie pediatryczne testy zdaniowe dla dzieci profesora Edwarda Ozimka – wkrótce dostępne

Kadra szkoleniowa

Kadra prowadząca warsztaty:

mgr Katarzyna Wojnarowska - Certyfikat Zawodowy PZL 01060/01/0065/2013

mgr Karolina Zienkiewicz