Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Zmiana terminu Konferencji - Zmysły, emocje i cielesność dziecka. Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Szkolenie Model diagnostyczno – terapeutyczny w Zaburzeniach Przetwarzania Słuchowego

Model postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w Zaburzeniach Przetwarzania Słuchowego ( ang. APD), rekomendowany przez Zespół Ekspertów ds. ujednolicenia zasad diagnostyki i terapii APD.

Wkrótce nowy plan szkoleń