Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Zmiana terminu Konferencji - Zmysły, emocje i cielesność dziecka. Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Oferta szkoleniowa

Fundacja Bonum Commune oferuje szkolenia z zakresu:

Zaburzenia słuchu oraz zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży – diagnostyka - następstwa - planowanie terapii

Korzyści dla uczestników warsztatów szkoleniowych:

Miejsce szkolenia i termin szkolenia do uzgodnienia.

Czas szkolenia: godz. 9.00 – 13.00 i 14.00 – 18.00.

Ilość godzin: 10 godz. dydaktycznych (wykłady + zajęcia warsztatowe).

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.

Podczas dwóch 15 minutowych przerw kawowych zapewniamy catering i podczas przerwy obiadowej - obiad.

Odbiorcy: nauczyciele, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci słuchu i mowy.

Liczba uczestników: 20 osób.

Opłata za szkolenie: 300 zł lub 400 zł od osoby.

Kontakt telefoniczny w sprawie uzgodnień dot. warsztatów: 504 989 549.