Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Polskie pediatryczne testy zdaniowe dla dzieci profesora Edwarda Ozimka – wkrótce dostępne

Zespół Ekspertów ds. ujednolicenia zasad diagnostyki i terapii w zaburzeniach o typie APD

  1. Dr hab. n. med. Bożena Wiskirska – Woźnica – Kierownik Kliniki Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  2. Prof. dr hab. Andrzej Obrębowski - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  3. Prof. dr hab. Edward Ozimek – Instytut Akustyki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  4. Dr hab. n. med. Piotr Świdziński - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  5. Dr hab. Irena Polewczyk – Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  6. Mgr Krystyna Czajkowska – pedagog – logopeda –Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu,
  7. Mgr Joanna Brzoskowska – pedagog – logopeda – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku,
  8. Mgr Monika Gołubiew – Konieczna – psycholog – Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku, 9. Mgr Grażyna Greczka - Koordynator Programu ds. raportów i analiz - Biuro Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków,
  9. Mgr Karolina Zienkiewicz – pedagog – neuroterapeuta, prezes Fundacji Bonum Commune,
  10. Mgr Katarzyna Wojnarowska – psycholog – logopeda wczesnej interwencji, wiceprezes Fundacji Bonum Commune.